Kategori: <span>Psikolojik Hastalık</span>

Paranoya (Sanrısal Bozukluk) Tedavisi.

Paranoya şizofreniye benzer bir hastalıktır. Şizofrenideki gibi hastanın gerçeği değerlendirmesi bozulmuştur, sanrılar (hezeyanlar) mevcuttur. Şizofrenide sanrılar daha düzensizdir; algı kusurları (halüsinasyonlar) sıktır; toplumsal ve mesleki işlevsellik belirgin düzeyde bozulmuştur. Fakat paranoyada durum biraz daha farklıdır; sanrılar daha sistematiktir, hasta sanrısıyla ilgili konuyu çok ayrıntılı, inandırıcı şekilde ifade edebilir; algı kusurları nadirdir; sıklıkla hastalıkla (sanrı ile) ilgili konu dışında hayatında çok fazla bozulma yoktur.

Devamını Oku

Şizofreni Tedavisi Nasıldır?

Şizofrenide esas olarak “gerçeği değerlendirme” bozulmuştur. Kişide en az altı aylık sureyle aşağıdaki belirtilerden en az ikisinin varlığı durumudur;

1) Sanrılar

2) Varsanılar

3) Dezorganize konuşma

4) İleri derecede dezorganize ya da katatonik davranış

5) Negatif belirtiler

Bu durumdaki kişide hastalığın sureci içinde sosyal, mesleki, ailesel ilişkilerinde ve kendine bakim gibi alanlarda belirgin bozulmalar oluşur.

Devamını Oku

Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar Bozukluk Tedavisi.

“Manik-Depresif Hastalık” olarak da bilinen Bipolar Bozukluk, mani ve depresyon nöbetlerini içeren bir hastalıktır. Hastanın duygudurumu (ruh hali) aniden yükselir, ya çok neşeli olur ya da tam aksine çok üzgün ve ümitsiz kalır. Daha sonra hasta eski (hastalanmadan önceki) durumuna geri döner. Çoğu hasta ara dönemlerde tamamen normaldir.

Devamını Oku

Somatizasyon Bozukluğu Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Somatoform bozukluklar uygun bir değerlendirme ile açıklanamayan fiziksel semptomları (örneğin; ağrı, bunaltı, dizzines gibi) içeren bozukluklar grubudur. Bu bozukluk kroniktir (semptomları yıllardan beri vardır ve 30 yaşından önce başlamıştır) ve önemli derecede psikolojik sıkıntılar, sosyal ve mesleki işlevselliğin bozulması ve aşırı tıbbi yardım arama davranışı eşlik eder.

Devamını Oku

Bulimia Belirtileri ve Tedavisi

BULİMİA NERVOSA

Bulimia Nervosa, denetimi yitirmiş olma duygusunun eşlik ettiği yineleyen büyük miktarlarda yeme ataklarından oluşur. Toplumsal müdahale, karın ağrısı veya bulantı, tıkanırcasına yemeyi sonlandırır ve sıklıkla bunu suçluluk, depresyon ve kendinden iğrenme duyguları izler. Anoreksiya nervoza hastalarının aksine Bulimia Nervosa hastaları normal beden ağırlıklarını koruyabilirler.

Devamını Oku

Anoreksiya Belirtileri ve Tedavisi

ANOREKSİYA NERVOSA

Anoreksiya nervoza zayıf olma adına sıklıkla ölesiye açlıkla beraber giden bir rahatsızlıktır. Kişi en düşük sağlıklı/normal kiloda olmayı reddeder, kilo almaktan şiddetle korkar, kendi bedenini ve beden biçimini beğenmez ve yanlış yorumlar.

Hastaların bir kısmı gıda alımını şiddetli bir şekilde azaltarak, bir kısmı ağır egzersiz programları yaparak, bir kısmı ise ara dönemlerde yaşadıkları tıkanırcasına yeme ataklarını uygunsuz olarak telafi etmeye çalışarak (kendilerinin tetiklediği kusma vb ile) kilo verir.

İştah kaybı anlamına gelen “anoreksiya” sözcüğü esasında yanlış adlandırmadır, çünkü hastalığın geç dönemlerine kadar iştah kaybı oldukça nadirdir.

Devamını Oku

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Halk arasında Takıntı Hastalığı olarak da bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) toplumun yaklaşık % 2-3’ünde görülen ve sıklıkla ergenlik ve erken erişkinlik döneminde başlayan, obsesyon ya da kompulsiyonların bulunduğu, hastayı ve yakınlarını önemli derecede etkileyen bir psikiyatrik hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse sonuçta hasta ve yakınlarının toplumsal, mesleki, ailevi ve cinsel işlevsellikleri sıklıkla bozulur.

Devamını Oku

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TRAVMA ve PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLAR

Ruhsal travma nedir ?

Bilindiği gibi travma canlı üzerinde beden ve ruh acısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı olarak tanımlanmaktadır. Ruhsal travma kapsamına fiziksel ve duygusal tacizler (dövülme,gasp olayları,çocukluk cağından beri süregelen sevgisiz ortam, sağlık,eğitim ,barınma ve beslenme gereksinmelerinin karşılanamaması gibi), cinsel tacizler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına , gibi),yangınlar , trafik kazaları, savaşlar ,çatışmalardan etkilenmek girmektedir. Devamını Oku

Doğum Sonrası (Postpartum) Psikoz

Yaklaşık olarak 500 kişide 1 oranında görülmektedir. Önceki hamileliklerinde psikoz tablosu görülenlerde risk 3 kişide 1’e yükselmektedir.

Belirtileri

  • Uykusuzluk,
  • Gerginlik,
  • Baş ağrıları,
  • Duygusal açıdan aşırı tepkisellik,

Devamını Oku

Dışkı Tutamama Hastalığı Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

ENKOPREZİS (Dışkı Tutamama): Bu durum idrar kaçırmaya göre biraz daha sorunlu bir durumdur. En az 3 ay süre ile görülen …

Gece İdrar Kaçırma Nedir? Gece İşemesi Nasıl Tedavi Edilir?

ENUREZİS NOKTURNA (Gece İşemesi): İstemdışı olan idrar çıkışına enurezis denmektedir. Bu durum daha çok gece …

Sınav Kaygısı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kaygı, heyecan hayatın içinde olan doğal ve kaçınılmaz duygulardır. Aşırı düzeye çıkmadığı ve kişinin performansını …