Antalya Psikoloji

Dr. F. Volkan Yüksel

Psikiyatrist, Psikoterapist, Cinsel Terapist

Dr. F. Volkan Yüksel kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğan F. Volkan Yüksel, ilkokulu Yalova’da, ortaokulu İSTEK Vakfı okullarından Beyhan Aral Lisesi’nde, liseyi ise Üsküdar Fen Lisesi’nde okudu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. 2001-2005 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği’nde ihtisasını tamamladı. Gelibolu Askeri Hastanesi’ndeki askerlik görevinin ardından, 2007-2010 yılları arasında Manavgat Devlet Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalıştı. 2008-2016 yılları arasında Manavgat Psikiyatri Kliniği’ni hizmete açarak çalışmalarına burada devam etti.

Hekimlik mesleğinde eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanan Dr. F. Volkan Yüksel, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD, İstanbul) aldığı eğitimi 09.05.2009 tarihinde tamamlamış ve Cinsel Terapist ünvanını almıştır. Ayrıca Doçent Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi (Ankara, 2009) kursunu tamamlamıştır. 2010 yılında Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından düzenlenen Temel Uyku Tıbbı Kursu’nu da başarıyla bitirmiştir.

Antalya il merkezinde de hizmet vermek amacıyla 2010 yılında uzman psikolog, psikolog ve psikolojik danışmanların çalıştığı Empati Aile Danışma Merkezi’ni kurmuştur. 2011 yılında toplumu bilgilendirmek, psikiyatri ve psikolojiye karşı bulunan önyargıları azaltmak amacıyla Empati Aktüel Psikoloji-Psikiyatri Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştır.

2016 yılında Manavgat’ta bulunan Psikiyatri Kliniği’ni Antalya il merkezine taşımıştır ve çalışmalarına halen burada devam etmektedir.
Psikiyatrinin birçok alanında sunumları, yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel yayınları olmasına rağmen daha çok Cinsel İşlev Bozuklukları, Anksiyete (Sıkıntı-Bunaltı) Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Bipolar Bozukluk, Bireysel Psikoterapi, Aile-Eş-Çocuk ve Ergen Terapisi, Alkol-Madde Bağımlılığı konularıyla ilgilenmektedir.

Yurt Dışı Yayınları

 1. Yuksel FV, Basterzi AD, Goka E. Venlafaxine-induced mania. Can J Psychiatry. 2004 Nov;49(11):786-7.
 2. Yuksel FV, Kisa C, Aydemir C, Goka E. Sensory deprivation and disorders of perception. Can J Psychiatry. 2004 Dec;49(12):865-6.
 3. Yuksel FV, Tuzer V, Goka E. Escitalopram intoxication. Eur Psychiatry. 2005 Jan;20(1):82.
 4. Göka E, Yüksel FV, Göral FS. [Projective identification in human relations] Turk Psikiyatri Derg. 2006 Spring;17(1): 46-54. Review. Turkish
 5. Aydemir, C., Göka, E., Kisa, C., Kurt, A., ve Yuksel FV., “Dyskinesia and soft neurological signs in schizophrenia”, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 9(4), 238-243 (2005)
 6. Tüzer, V., Tuncel, A., Göka, S., Bulut, SD., Yüksel, FV., Atan A. ve Göka, E. Marital adjustment and emotional symptoms in infertile couples: gender differences Turk J Med Sci 2010; 40(2): 229-237.

Yurt İçi Yayınları

 1. Yüksel, FV., Kısa, C., Yalçın, ES., ve Göka, E., “Postpartum psikoz”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 21-29, (2004)
 2. Yuksel, FV., Kurt, A., Tüzer, V., Göka, E., “Unipolar Mani”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 161-166, 2004
 3. FV Yüksel, E Göka, Ş Göka Oküler yakınmayla başvuran psikiyatrik hasta Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(1):55-59
 4. Kısa, C., Yüksel, FV., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Karbamazepin tedavisi sırasında gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu sunumu”, Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 8(1):50-53, (2006)
 5. Kurt, A., Yüksel, FV., ve Kısa, C., “Elektrokonvülsif tedavi, anestetik ajanlar ve psikotropik ilaçların etkileşimi”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 39-43, (2003)
 6. Göka E, Göral FS., Yüksel FV., Birbirimize Ne Yapıyoruz? İnsan İlişkilerini Kavramanın Bir Aracı Olarak Yansıtmalı Özdeşim Avrasya Dosyası, Cilt.10, No 1, İlkbahar 2004, ss.279-314

Posterler

 1. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Marfan sendromu ve psikotik bozukluk komorbiditesine ilişkin bir olgu sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 196-198, (2004).
 2. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Charles Bonnet sendromu: Bir olgu sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 192-193, (2004).
 3. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Mirtazapin’in neden olduğu mani”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 742-743, (2004).
 4. Yüksel, FV., Yalçın, ES., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Aşırı doz ketiapin alımına ilişkin iki olgu sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 744-745, (2004).
 5. Yüksel, FV., Kısa, C., ve Göka, E., “Uyaran eksikliği ve algı kusurları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 628-630, (2003).
 6. Kısa, C., Yüksel, FV., Göka, E., “Karbamazepin tedavisi sırasında gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 349-351, (2003).

Hizmetlerimizi İnceleyin